Mr: LÊ MINH TRUNG

Giám Đốc Trung Tâm Thể Thao Hiệp Tâm

Mr: Hoàng Văn Bảy

Trưởng Ban Đào Tạo Chuyên Môn Bơi Lội

⭐Thành tích: Huấn luyện viên xuất sắc tháng 4/2016

  • Học vị: Cử nhân đại học trường ĐH Thể Dục Thể Thao TPHCM
  • Đơn vị công tác: Trung Tâm Dạy Bơi Hiệp Tâm

⭐ Sinh Năm: 1998.

⭐Quê Quán: Quảng Bình.

⭐Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm

MR: ..............

Phó Ban Đào Tạo Chuyên Môn Bơi Lội

⭐Thành tích: ………………………………………………………

  • Học vị: ………………………………………………………
  • Đơn vị công tác: Trung Tâm Dạy Bơi Hiệp Tâm

⭐Sinh Năm: ………………………………………………………

⭐Quê Quán: ………………………………………………………

⭐Kinh nghiệm giảng dạy: ………………………………..

HLV Trần 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

HLV Trần 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

HLV Trần 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

HLV Trần 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

HLV Trần 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.